Η ομάδα του εξειδικευμένου βιβλιοπωλείου ψυχολογίας της Πύλης του Psychology.gr προτείνει 4 βιβλία λογοθεραπείας για ειδικούς με οπτικοακουστικό υλικό και ολιστική προοπτική για τις γλωσσικές διαταραχές! Προμηθευτείτε τα βιβλία από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας σήμερα!

Κατανοώντας τις διαταραχές φώνησης

Γραμμένο από κορυφαίους επιστήμονες και εκπαιδευτές το "Κατανοώντας τις Διαταραχές Φώνησης: Παράμετροι Φυσιολογίας για Διάγνωση και Θεραπεία" δίνει έμφαση σε παραμέτρους φυσιολογίας των διαταραχών της φώνησης, αλλά και των συμπεριφορικών και συναισθηματικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν αυτές τις αλλαγές. Οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν μια ισχυρή τεκμηρίωση ως προς την φυσιολογική διαδικασία της φώνησης, της ακουστικής καθώς και της παθοφυσιολογίας η οποία ανακύπτει από την κακή χρήση, την κατάχρηση της φωνής ή από οποιαδήποτε νευρολογική συμβολή.

Η ευρεία κάλυψη συμπεριλαμβάνει τη εν τω βάθει διερεύνηση του τρόπου συνέντευξης ενός ασθενούς, της λήψης ιστορικού, της εξέτασης, της αξιολόγησης και της συζήτησης των αποτελεσμάτων τόσο στα παιδιά όσο και στους υπερήλικες. Το βιβλίο περιέχει πολυάριθμες εικόνες, συμπεριλαμβανομένων έγχρωμων απεικονίσεων με παθολογίες των φωνητικών χορδών.

Η Τέταρτη έκδοση περιλαμβάνει:

 • Έμφαση στις διαταραχές φώνησης: Θεωρώντας ότι ο αναγνώστης έχει μελετήσει την ανατομία και την φυσιολογία, το "Κατανοώντας τις Διαταραχές Φώνησης" εστιάζει στη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων διαταραχών φώνησης.
 • Οπτικοακουστικό υλικό: 30 βίντεο, διαθέσιμα στο διαδίκτυο, παρουσιάζουν την φυσιολογική κινητικότητα του λάρυγγα και ποικίλες λαρυγγικές παθολογίες.
 • Κάλυψη ψυχογενών, νευρογενών και οργανικών διαταραχών φώνησης: Λεπτομερείς πληροφορίες σε μια ευρεία ποικιλία συγκεκριμένων διαταραχών.
 • Κάλυψη διαταραχών φώνησης στα παιδιά και στους υπερήλικες: Το κεφάλαιο 7 αφιερώνεται στις διαταραχές των δύο αυτών πληθυσμών.
 • Πλήρης κάλυψη των διαταραχών της φώνησης και της θεραπείας τους.

Αποκτήστε το βιβλίο Κατανοώντας τις διαταραχές φώνησης από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας

Ψυχοπαθολογία του λόγου και της γλώσσας

Η παρούσα πραγματεία αφορά κατεξοχήν στην Ψυχοπαθολογία του Λόγου και της Γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στη Δυσλεξία όπως αυτή εκδηλώνεται στο πολυγλωσσικό περιβάλλον της νέας εποχής και σε συνάρτηση με τους Τρόπους Μάθησης (Learning styles) που χαρακτηρίζουν το κάθε παιδί.

Γίνεται, μεταξύ άλλων, λόγος για συσχετίσεις της γλώσσας με βασικές γνωστικές παραμέτρους που εδρεύουν στον εγκέφαλο, δηλαδή με ανώτερες νοητικές ικανότητες όπως είναι η σκέψη, η μνήμη, η δημιουργικότητα κ.τ.λ., αλλά και με άλλες μορφές έκφρασης του ανθρώπου όπως είναι η επικοινωνία, το χιούμορ, ο πολιτισμός, η ιατρική κλινική πράξη, το συναίσθημα κ.τ.λ.

Προσδίδεται επίσης έμφαση στο ρόλο του σημερινού εκπαιδευτικού, του λογοθεραπευτή αλλά και άλλων εμπλεκομένων μερών (δηλαδή ειδικών επαγγελματιών στήριξης, γονιών κ.τ.λ.) στην αντιμετώπισή της στο γενικό σχολείο της συμπερίληψης.

Αποκτήστε το βιβλίο Ψυχοπαθολογία του λόγου και της γλώσσας από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας

Βασικές δεξιότητες λογοθεραπευτικής παρέμβασης

Το καλύτερο σε πωλήσεις βιβλίο Here's how to do Therapy: Hands-on core skills in Speech-Language Pathology κυκλοφόρησε σε μία νέα αναθεωρημένη δεύτερη έκδοση, τώρα και στα ελληνικά με τον τίτλο "Βασικές δεξιότητες λογοθεραπευτικής παρέμβασης".

Μοναδικό σε σχεδιασμό και περιεχόμενο, αυτό το βιβλίο και το συνοδευόμενο DVD παρέχουν μια λογική και αιτιολογημένη προσέγγιση στη θεραπεία και βοηθούν τους φοιτητές και τους θεραπευτές να κάνουν μία εναλλαγή ως προς την καθοδηγούμενη βασική πρακτική στη λογοθεραπεία.

Οι 28 βασικές θεραπευτικές δεξιότητες παρουσιάζονται "σε μορφή εργαστηρίου" χρησιμοποιώντας οργανογράμματα, διευκρινίσεις/επιδείξεις, ερωτήματα, ζητήματα πρακτικής, μετα-οργανογράμματα και πολλά άλλα. Αυτή η δεύτερη έκδοση περιέχει ένα νέο κεφάλαιο το οποίο εστιάζει στο "σενάριο των πολύτιμων ορόσημων" κατά τη μαθησιακή στρατηγική της θεραπείας λόγου και ομιλίας και 18 λεπτομερείς εντός τάξης δραστηριότητες για τους κλινικούς εκπαιδευτές και επόπτες.

Το 80 λεπτών DVD παρέχει λειτουργικά σημαντικές αλλαγές στις πτυχές τις εποπτείας με την αξιοποίηση αυτού του κειμένου μέσω της παρουσίασης οπτικών επιδείξεων των βασικών θεραπευτικών δεξιοτήτων. Τα βίντεο των 1 έως 3 λεπτών δίνουν στους φοιτητές εικόνα της συνεδρίας με πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων, ενώ οι δύο εκτεταμένες βιντεοσκοπημένες συνεδρίες παρουσιάζουν τα βασικά μιας θεραπείας, δίνοντας έμφαση στη λογοθεραπευτική παρέμβαση για την άρθρωση και τις γλωσσικές δομές.

Το βιβλίο "Βασικές δεξιότητες λογοθεραπευτικής παρέμβασης" είναι ένα ιδανικό έργο αναφοράς με αποτελέσματα τόσο στην κλινική πρακτική και τη διαχείριση μιας συνεδρίας, όσο και στην υιοθέτησή τους από τους κλινικούς στη λογοθεραπευτική παρέμβαση.

Αποκτήστε το βιβλίο Βασικές δεξιότητες λογοθεραπευτικής παρέμβασης από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης μας

Γλωσσικές διαταραχές

Αξιολόγηση και παρέμβαση για παιδιά με γλωσσικά προβλήματα.

Υιοθετώντας μια λειτουργική προσέγγιση, η 6η έκδοση του εγχειριδίου "Γλωσσικές διαταραχές" εστιάζει στα γλωσσικά προβλήματα των παιδιών με ολιστική προοπτική. Σε αντίθεση με άλλα βιβλία αναφοράς για τις γλωσσικές διαταραχές, κινείται από την αξιολόγηση μέσω της παρέμβασης, δίνοντας έμφαση στις καθολικές τεχνικές που λειτουργούν για όλες τις καθυστερήσεις και διαταραχές.

Με πάνω από 1.200 νέες αναφορές, παρέχει ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και δίνει έμφαση στις πρακτικές που βασίζονται σε ισχυρά επιστημονικά τεκμήρια. Η αξιολόγηση και η παρέμβαση τονίζουν το φυσικό περιβάλλον του παιδιού και τους συνομιλητές. Παρεμβάσεις περιλαμβάνονται τόσο για το οικογενειακό όσο και το σχολικό περιβάλλον.

Τι νέο κομίζει η 6η έκδοση;

 • Ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την πρόωρη παρέμβαση στην επικοινωνία (Κεφάλαιο 3) ακολουθεί το μοντέλο που στηρίζεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Αμερικανική Ένωση Ομιλίας, Γλώσσας και Ακοής και συζητά την έγκαιρη παρέμβαση, την αξιολόγηση για πρώιμη παρέμβαση, το διεπιστημονικό μοντέλο αξιολόγησης και τις στρατηγικές παρέμβασης.

 • Το κεφάλαιο για την ανάλυση γλωσσών, συμπληρωμένο σημαντικά (Κεφάλαιο 7), εξετάζει τη διαδικασία της ανάλυσης της γλώσσας σε εκφωνήματα, με τους γλωσσικούς εταίρους και σε συνθήκες επικοινωνίας.

 • Νέες πληροφορίες σχετικά με την επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία (ΕΕΕ) εμφανίζονται σε αυτή την έκδοση.

 • Νέες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της παρέμβασης και της ένταξης (Κεφάλαιο 12) αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες στην τάξη.

 • Καλύπτει ιδιαίτερα ευρέως την αποτύπωση της ειδικής γλώσσας και της μνήμης εργασίας ακολουθώντας τον παλμό της έρευνας σε αυτούς τους τομείς.

 • Εμπλουτισμό της ύλης αναφορικά με τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ,ASD) με νέα στοιχεία επίπτωσης και περιγραφικά κριτήρια.

 • Περισσότερες από 1.200 νέες αναφορές υπογραμμίζουν τις βέλτιστες πρακτικές που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία.

Αποκτήστε το βιβλίο Γλωσσικές διαταραχές από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο ψυχολογίας της Πύλης του Psychology.gr

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr