Έχω ξεκινήσει εδώ και ένα με ενάμιση μήνα περίπου τη Γνωσιοσυμπεριφορική μέθοδο σε κάποιο ψυχολόγο, μια συνεδρία τη βδομάδα. Σκοπός να νικήσω τις έμμονες ιδέες από το παρελθόν, τις φοβίες και βελτιώσω την επικοινωνία μου με τους άλλους. Μέχρι τώρα δεν έχω δει οποιαδήποτε ιδιαίτερη βελτίωση, μόνο λίγο περιορισμός έμμονων ιδεών, υποδείξεις από τον θεραπευτή ποιες είναι οι αυτοκαταστροφικές σκέψεις αλλά καμιά βελτίωση στην κοινωνική ζωή. Το τελευταίο ραντεβού ήταν πώς να βελτιώσω τις κοινωνικές μου επαφές και να ενταχθώ σε κάποια οργανωμένα σύνολα, κάτι που και ο ίδιος γνωρίζω και τα ίδια θα μου έλεγε ο οποιοσδήποτε. Από δικές σας εμπειρίες έχει αποτελέσματα και σε πόσο χρόνο η μέθοδος αυτή; Μήπως είναι θέμα και κατάλληλου θεραπευτή; Μήπως δύσκολα γίνεται κάτι όταν είναι ριζωμένα βαθιά τα βιώματα;