Αναμφισβήτητα, το internet είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας και το αξιοποιούμε σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Σημαντικό και όλο και περισσότερο αναδυόμενο κομμάτι του διαδικτύου αποτελούν τα Social Media, τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. Τι είναι, όμως, τα Social Media;

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα Social Media ή τα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» στα ελληνικά είναι διαδικτυακές κοινότητες με σκοπό την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μελών της. Στόχος τους είναι η δημιουργία και η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και απόψεων μεταξύ ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα χωρίς να αποτελεί εμπόδιο η γεωγραφική απόσταση ή η διαφορά ώρας των μελών της.

Αντιθέτως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν άμεση, ταχύτατη και μαζική διάδοση πληροφοριών μέσω εικόνων, βίντεο και άρθρων.

Τα πιο γνωστά Social Media είναι το LinkedIn με στόχο την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε επαγγελματίες και εταιρείες, το Facebook με στόχο την επικοινωνία μεταξύ φίλων και γνωστών, το Instagram με σκοπό την προβολή εικόνων και βίντεο και το Twitter με στόχο την ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων.

Αν και το Linkedin είναι αμιγώς επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό δεν σημαίνει, ότι τα άλλα Social Media δεν αξιοποιούνται για εργασιακούς σκοπούς από εταιρείες και επαγγελματίες.

Χρήση των social media για εργασιακούς σκοπούς

Με ποιο τρόπο, όμως, επιτυγχάνεται αυτό;

Αρχικά, οι επιχειρήσεις, που έχουν αντιληφθεί την απήχηση και τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα αξιοποιούν για την ενημέρωση και την προβολή της εταιρείας και των προϊόντων/υπηρεσιών, που παρέχουν αλλά και για την άμεση επικοινωνία με επαγγελματίες και πελάτες/ισες. Επιπλέον, πολλές φορές αναρτούν αγγελίες εργασίας σε αυτά (LinkedIn, Facebook, Twitter), όταν επιθυμούν να προσλάβουν εργατικό δυναμικό.

Συγκεκριμένα στο Facebook, διαφημίζουν επί πληρωμή τις αγγελίες εργασίες τους, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απήχηση και να διαδοθεί ακόμα περισσότερο η θέση εργασίας, πέρα από τα άτομα, που ακολουθούν την σελίδα τους.

Κατά συνέπεια, για τα άτομα, τα οποία αναζητούν ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία, τα Social Media αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο εύρεσης εργασίας και αξιοποίησης επαγγελματικών ευκαιριών.

Στη συνέχεια, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται δυνατή η ανίχνευση πληροφοριών μιας εταιρείας, έτσι ώστε ένας/μία υποψήφιος/α να μπορεί να είναι προετοιμασμένος/η, όταν κληθεί σε μια συνέντευξη εργασίας. Στα Social Media (LinkedIn, Facebook, Instagram) κάποιος/α μπορεί να μάθει για τα τμήματα της επιχείρησης, τα προϊόντα/υπηρεσίες/δράσεις/projects, που παρέχει, το βιογραφικό ατόμων, όπου εργάζονται σε αυτή, και την εταιρική της κουλτούρα.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα έχει τις πληροφορίες, όπου χρειάζεται, για τη συνέντευξη και αφετέρου θα διαπιστώσει, κατά πόσο ταιριάζει η κουλτούρα της επιχείρησης με την δική του/ης εργασιακή κουλτούρα.

Αξιολόγηση υποψηφίου από το προφίλ του στα social media

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο κάνουν και οι εταιρείες. Όταν λαμβάνουν ένα βιογραφικό σημείωμα από κάποιο άτομο, το αναζητούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να διαπιστώσουν, αρχικά, αν τα στοιχεία, όπου αναγράφονται στο βιογραφικό του σημείωμα είναι αληθή και ακριβή και μετέπειτα για να σχηματίσουν μια αρχική εικόνα για την προσωπικότητα του ατόμου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με έρευνα του CareerBuilder (2017) το 70% των HR manager αξιολογούν την συνολική παρουσία του/ης υποψηφίου/ας στα Social Media, ενώ το 57% δεν καλούν σε συνέντευξη υποψήφιους/ες, όπου δεν βρίσκουν στο διαδίκτυο.

Επίσης, 1 στους 3, έχει απορρίψει υποψήφιο/α λόγω του περιεχομένου, όπου έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης.

Ψηφιακή εικόνα

Για αυτόν τον λόγο, τα άτομα καλό είναι να φροντίζουν την ψηφιακή τους εικόνα. Με αυτό εννοούμε, να μην αναγράφουν ψευδή στοιχεία για τον εαυτό τους, είτε πρόκειται για τα τυπικά τους προσόντα (π.χ. πτυχία, εμπειρία), είτε για τα προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. ηλικία), να χρησιμοποιούν το πραγματικό τους όνομα και όχι ψευδώνυμο (ειδικά στο LinkedIn και στο email), να είναι ενεργοί αναρτώντας posts και όχι να θυμούνται, ότι έχουν profile σε αυτά μια φορά το δίμηνο, να μην έχουν profile σε όλα τα Social Media αλλά σε αυτά, που χρησιμοποιούν πραγματικά, και τέλος να προσέχουν, έτσι ώστε οι αναρτήσεις τους να εκφράζουν την προσωπικότητα, τις απόψεις και τα συναισθήματα τους, αν όχι με επαγγελματικό, τουλάχιστον με κομψό τρόπο.

Από την άλλη μεριά, οι επαγγελματίες μπορούν να ενισχύσουν την ψηφιακή τους εικόνα προβάλλοντας τις ικανότητες τους και αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα τους.

Για παράδειγμα, ένας/μία φωτογράφος μπορεί να αναρτάει καλλιτεχνικές φωτογραφίες στο Instagram ως δείγμα του portfolio του/ης, ενώ ένας/μία υπάλληλος στο χώρο των πωλήσεων μπορεί να αναρτήσει στο LinkedIn το πιστοποιητικό, που έλαβε, στο Digital Marketing ως ένα ακόμα εργασιακό προσόν.

Δικτύωση επαγγελματιών

Τελευταίο αλλά όχι ήσσονος σημασίας είναι ότι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει και το όνομα τους, συμβάλλουν καθοριστικά στη δικτύωση των επαγγελματιών με επιχειρήσεις ή με άλλους/ες επαγγελματίες.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εντοπίζοντας και ακολουθώντας εταιρείες (LinkedIn, Facebook, Instagram), που ενδιαφέρουν επαγγελματικά τα άτομα, έτσι ώστε να ενημερώνονται άμεσα για νέα και εξελίξεις της επιχείρησης (π.χ. δημιουργία νέου προϊόντος), να εντοπίσουν και να συνδεθούν με επαγγελματίες – κλειδιά (LinkedIn), όπου εργάζονται σε εταιρείες στον επαγγελματικό τους τομέα (π.χ. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε ξενοδοχειακή μονάδα),  να εντοπίσουν και να ενταχθούν σε group των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων (LinkedIn, Facebook), έτσι ώστε μέσα από αναρτήσεις και συζητήσεις, αφενός να γνωριστούν με άλλους/ες επαγγελματίες και αφετέρου να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους και τέλος ακολουθώντας επαγγελματίες του χώρου τους (LinkedIn, Facebook, Instagram), οι οποίοι/ες αποτελούν έμπνευση και πρότυπο για αυτούς/ες.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, όλα αυτά για να έχουν αποτέλεσμα χρειάζεται να πραγματοποιούνται από τους/ις επαγγελματίες, είτε βρίσκονται σε ενεργή, είτε σε ανενεργή εργασιακή κατάσταση.

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι τα Social Media προσφέρουν μια άμεση και αμφίδρομη επαγγελματική σχέση ανάμεσα σε εταιρείες και επαγγελματίες αλλά και σε επαγγελματίες μεταξύ τους, η οποία, αν αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από αμφότερα μέρη, τότε, μόνο καρπούς μπορεί να ευοδώσει.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Μαρία Λυκούση

lykousi mariaCareer & Executive Coach.
Εκπαίδευση και εμπειρία σε Coaching, Κοινωνικές Επιστήμες, Διοίκηση και Εμψύχωση Ομάδων.

ΕπικοινωνίαΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.