Σημειώσεις για τον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών: Οι επιτρεπόμενες ειδικότητες που μπορούν να καταχωρηθούν στον κατάλογο του psychology.gr αναφέρονται παρακάτω, μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. www.gsis.gr

Ειδικότητα - ΚΑΔ
Ψυχίατρος (ιατρικές) - 86.22.19.34
Σύμβουλος Ψυχικής υγείας - 86.90.18
Ψυχοθεραπευτής - 86.90.18.03
Ψυχολόγος - 86.90.18.04
Παιδοψυχολόγος - 86.90.18.01
Παιδοψυχίατρος (ιατρικές) - 86.22.19.25

Το psychology.gr φροντίζει ώστε όλες οι καταχωρήσεις να εμφανίζονται σε συμφωνία με τον κώδικα δεοντολογίας ειδικών ψυχικής υγείας που θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές στην παρουσίαση των ειδικών μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, το www.psychology.gr δεν έχει υποχρέωση περαιτέρω ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται στον κατάλογο και δε φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών.

Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή. 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε. 

Το www.psychology.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των καταχωρημένων επαγγελματιών, άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το psychology.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.