Πρώτες Βοήθειες σε Περιβάλλον Ειδικής Αγωγής και Ψυχικής Υγείας

Η εκδήλωση αυτή έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια εκδήλωση στην κατηγορία Ομάδες υποστήριξης, σεμινάρια ψυχολογίας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσια παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και σε όσους θέλουν να έχουν μία πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές αρχές πρόληψης, αντιμετώπισης και διάσωσης.

Οι δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου παρέχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και στις οικογένειές τους τα τελευταία 20 χρόνια.

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, λαμβάνοντας υπόψη, τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων για ολοένα και παραπάνω εξειδίκευση και γνώση σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών πεδίων που άπτονται του χώρου της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας υλοποιεί για δεύτερη φορά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με αντικείμενο «Πρώτες Βοήθειες σε Περιβάλλον Ειδικής Αγωγής» στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2020.

Στόχοι:

 • Εισαγωγή των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας
 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές πρόληψης και στις τεχνικές αντιμετώπισης και διάσωσης
 • Γνωριμία των συμμετεχόντων με τις πιο συχνά εμφανιζόμενες περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, π.χ. επιληψία και τραυματισμοί
 • Πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού μέρους με υποθετικά σενάρια

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

 1. Να έχουν επαρκή εξοικείωση με τα συχνότερα πιθανά συμβάντα, στις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών ,σε περιβάλλον ψυχικής υγείας & ειδικής αγωγής
 2. Να μπορούν να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση σε περιπτώσεις που απαιτούνται πρώτες βοήθειες

Περιεχόμενο:

1) Εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες - Πρόληψη κι αποφυγή ατυχημάτων

 • Ενημέρωση για τα πιο συχνά ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
 • Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την πρόληψη ατυχημάτων
 • Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών

Περιγραφή

Στην εισαγωγική αυτή ενότητα, ο εκπαιδευόμενος, θα αποκτήσει βασικές πληροφορίες για τα συνήθη ατυχήματα που συναντάμε στα πλαίσια ειδικής αγωγής με βάση το προφίλ του πληθυσμού. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών κατά την παρέμβαση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Τέλος, θα παρουσιαστεί εκτενώς το απαιτούμενο περιεχόμενο ενός άρτια εξοπλισμένου φαρμακείου, καθώς και η ενδεδειγμένη χρήση του, ανά υλικό.

2) Βασικές αρχές διάσωσης

 • Χειρισμοί προσέγγισης του θύματος/Ζωτικός χώρος ασφαλείας
 • Βασικά σημεία αναγνώρισης ατυχήματος/Καθορισμός επείγουσας κατάστασης
 • Λήψη ζωτικών σημείων και ερμηνεία σε πολυοργανικό επίπεδο
 • Βασικά σημεία ελέγχου της σωματικής ακεραιότητας
 • Η σημασία της πρώιμης ανίχνευσης
 • Τεχνικές μετακίνησης – αρχές διακομιδής

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία διαχείρισης ενός συμβάντος, από την προσέγγιση του θύματος έως την τελική έκβαση, αναλύοντας όλα τα βήματα ορθής παρέμβασης σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του πληθυσμού ειδικής αγωγής.

Στο τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει το πρωτόκολλο ενεργειών, για τη διάσωση του θύματος, την αποφυγή επιδείνωσης και τις συνήθεις παραλείψεις. Θα εκπαιδευτεί στη χρήση μέσων λήψης ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις,
κορεσμός οξυγόνου κ.α), καθώς και στην ερμηνεία αυτών.

Θα είναι σε θέση να προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο των σημείων σωματικής ακεραιότητας ενός εξυπηρετούμενου, που αδυνατεί, να μας δώσει ο ίδιος αξιόπιστες πληροφορίες για μια υποκείμενη βλάβη ή σύμπτωμα.

3) Κακώσεις μαλακών μορίων

 • Αναγνώριση κάκωσης & έκτασης βλάβης
 • Περιποίηση τραύματος & αποφυγή επιμολύνσεων
 • Αντιμετώπιση εξωτερικής αιμορραγίας/τεχνικές αιμόστασης
 • Ενέργειες κατά την υποψία εσωτερικής αιμορραγίας
 • Τεχνικές περίδεσης & εφαρμογής επιθεμάτων
 • Κρανιοεγκεφαλικές & Στοματοπροσωπικές κακώσεις (ρινορραγία/οφθαλμικό τραύμα)
 • Τεχνικές προσωρινής ακινητοποίησης/ναρθηκοποίησης

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος , θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη βαρύτητα μιας κάκωσης και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, από την ορθή περιποίηση ενός απλού τραύματος έως την αντιμετώπιση ενός σοβαρού αιμορραγικού επεισοδίου.

Να αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος (θλάση, διάστρεμμα, εξάρθρημα, κάταγμα) και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.
Στα πλαίσια αυτά, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη των διαφόρων τεχνικών περίδεσης και ναρθηκοποίησης με υλικά μέσα.

4) Λιποθυμικό επεισόδιο

 • Αναγνώριση λιποθυμικού επεισοδίου
 • Συνήθεις αιτιολογικοί & επιβαρυντικοί παράγοντες
 • Ενέργειες ανάκτησης των αισθήσεων
 • Θέση ανάνηψης

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις συνήθεις αιτίες εκδήλωσης ενός λιποθυμικού επεισοδίου, αλλά και τη σύνδεση του με άλλες υποκείμενες διαταραχές του οργανισμού. Να παρέχει τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες, να προβαίνει σε προληπτικές ενέργειες και να τοποθετεί το θύμα σε ασφαλή στάση αναμονής (θέση ανάνηψης).

5) Καρδιαγγειακά επεισόδια

 • Αναγνώριση συμπτωματολογίας οξέος καρδιαγγειακού επεισοδίου
 • Αντιμετώπιση καρδιαγγειακού επεισοδίου
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Χρήση εξωτερικού απινιδωτή (AED)

Περιγραφή

Ενημέρωση για τα πιθανά καρδιαγγειακά επεισόδια (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου,στηθάγχη κ.α.) , τη συμπτωματολογία-προφίλ του θύματος και τους παράγοντες επιδείνωσης αυτών.

Ο εκπαιδευόμενος, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να ανιχνεύει πρώιμα ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο και να παρέχει τις αντίστοιχες πρώτες βοήθειες, ανάλογα με τις απαιτήσεις και την πορεία εξέλιξης του συμβάντος. Θα εκπαιδευτεί πλήρως στην τεχνική-εφαρμογή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, (ΚΑΡΠΑ), αλλά και στη χρήση εξωτερικού απινιδωτή.

6) Επιληψία

 • Μηχανισμός της επιληψίας
 • Συνήθεις αιτιολογικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες
 • Πρώιμα σημεία αναγνώρισης της επιληπτικής κρίσης
 • Αντιμετώπιση συμβάντος επιληψίας

Περιγραφή

Κατανόηση της επιληψίας, ως μεμονωμένης κρίσης ή διαταραχής. Τα είδη και οι διαφορές των επιληπτικών κρίσεων (Γενικευμένες και Εστιακές κρίσεις). Αναφορά στις αιτίες εκδήλωσης και στους παράγοντες που πυροδοτούν ένα επιληπτικό επεισόδιο. Αναγνώριση του προφίλ ενός επιληπτικού ατόμου (συμπεριφορές /πρώϊμα σημεία) και ενέργειες κατά την εκδήλωση.

7) Πνιγμός από εισρόφηση ξένου σώματος

 • Ενέργειες απόφραξης αεροφόρων οδών
 • Εκμάθηση χειρισμού Heimlich

Περιγραφή

Εκμάθηση της ακολουθίας βημάτων στη διαχείριση ενός συμβάντος πνιγμού από
εισρόφηση ξένου σώματος (ενδείξεις και αντενδείξεις). Επίδειξη της τεχνικής Heimlich, ανά θέση και προφίλ θύματος.

8) Δηλητηρίαση

 • Συμπτώματα και εκδηλώσεις ανά είδος δηλητηρίασης
 • Αντιμετώπιση φαρμακευτικής δηλητηρίασης
 • Αντιμετώπιση χημικής δηλητηρίασης από κατάποση καυστικών ή τοξικών υγρών
 • Αναπνευστική δηλητηρίαση

Περιγραφή

H συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να δώσει στον εκπαιδευόμενο τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή αναγνώριση της δηλητηρίασης και τη διαφορική διάγνωση της από άλλες διαταραχές παρόμοιας συμπτωματολογίας. Επίσης θα αναφερθούν τα πιθανά συμβάντα δηλητηρίασης που συναντάμε στον πληθυσμό ειδικής αγωγής και τις αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισης.

9) Εγκαύματα

 • Εκτίμηση εγκαυματικής βλάβης
 • Αντιμετώπιση θερμών και χημικών εγκαυμάτων
 • Ο Κανόνας των «εννέα»

Περιγραφή

Εκμάθηση της μεθοδολογίας εκτίμησης μιας εγκαυματικής βλάβης (βάθος/έκταση), από επαφή με θερμή πηγή ή χημικό παράγοντα, εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών ανά περιοχή σώματος και βαθμό εγκαύματος. Αναφορά στις επιπλοκές και στους παράγοντες επιδείνωσης.

10) Αλλεργίες

 • Μηχανισμός εκδήλωσης και αιτιολογικοί παράγοντες
 • Αντιμετώπιση αναφυλαξίας – αλλεργικού σοκ
 • Τροφικές αλλεργίες
 • Περιβαλλοντικές και χημικές αλλεργίες
 • Αλλεργίες από δήγματα εντόμων

Περιγραφή

Κατανόηση του μηχανισμού και τους αιτιολογικών παραγόντων που πυροδοτούν ένα αλλεργικό επεισόδιο. Αναφορά στα πρώιμα σημεία αναγνώρισης της αλλεργίας. Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην ακολουθία βημάτων καθ’ όλη την εξέλιξη ενός αλλεργικού επεισοδίου, από την απλή δερματική αντίδραση έως την εκδήλωση σοβαρού αναφυλακτικού σοκ.

11) Φυσικές πυρκαγιές / σεισμός, πυρκαγιά, εκκένωση κτιρίου

 •  Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού
 • Αντιμετώπιση πυρκαγιάς / Χειρισμός πυροσβεστικών μέσων
 • Αρχές εκκένωσης κτηρίου

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή, ο εκπαιδευόμενος καλείται να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που χρήζουν την μαζική εκκένωση χώρων για την προστασία του πληθυσμού. Θα εκπαιδευτεί σε τεχνικές διάσωσης, έκτακτης φυγής (ανθρώπινη αλυσίδα, one to one κλπ), στη διαμόρφωση πλάνου δράσης και την αποφυγή παραλείψεων.

12) Πρακτική άσκηση - προσομοίωση συμβάντος - μελέτη περίπτωσης (Accident simulation)

 • Ιn vivo διαμόρφωση και αντιμετώπιση σεναρίων
 • Πρακτική άσκηση & εφαρμογή των τεχνικών διάσωσης
 • Προσομοίωση σε διαφορετικά μοντέλα εμπλεκομένων (one to one/multiple rescue)

Περιγραφή

Η ενότητα αυτή, αποτελεί την πλήρη εφαρμογή των πρώτων βοηθειών. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται μέσα από σενάρια, προσομοιωμένα σε πολλαπλά μοντέλα εμπλεκομένων, να εφαρμόσουν τις τεχνικές διάσωσης που διδάχθηκαν. Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού ειδικής αγωγής, των συνθηκών και των χώρων παρέμβασης.

Ο εκπαιδευόμενος, θα καλείται να ενεργεί σε υποθετικά σενάρια, μέσα από ένα σύστημα τυχαίας επιλογής (random), διασώστη-θύματος-χώρου παρέμβασης. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μελέτης περίπτωσης-διάσωσης, θα γίνεται επισκόπηση και ανάλυση του συμβάντος, με σκοπό την αποφυγή παραλείψεων, την πλήρη κατανόηση και την επίτευξη του βέλτιστου εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Σημειώσεις:

 • Στο τέλος κάθε ενότητας, θα αφιερώνεται ο απαιτούμενος σύντομος χρόνος (10-15’), για απορίες και συζήτηση.
 • Στο τέλος του Σεμιναρίου θα αφιερωθούν 30 λεπτά συζήτησης για τον απολογισμό της πρακτικής άσκησης.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα γίνει χρήση projector για την προβολή βίντεο με επίσημο υλικό εκμάθησης (American & British Red Cross,Mayoclinic), καθώς και χρήση υλικού και φαρμακείου πρώτων βοηθειών (επίδεσμοι, γάζες, όργανα λήψης ζωτικών σημείων).
 • Στο τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης, θα διατεθεί στους συμμετέχοντες, εγχειρίδιο-οδηγός παροχής πρώτων βοηθειών, σύμφωνα και με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Μέσα:

Οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν:

 • Παρουσιάσεις σε PowerPoint, μέγιστης διάρκειας 45 ‘.
 • Παρουσίαση περιστατικών από τον εισηγητή.
 • Συζήτηση με ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων.
 • Χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την παρουσίαση των κλινικών περιπτώσεων και του υλικού αξιολόγησης και θεραπείας.
 • Πρακτική με προσομοίωση συμβάντων.

Υλικό:

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ηλεκτρονικά ( μέσω dropbox ) την προτεινόμενη προς μελέτη βιβλιογραφία και τις παρουσιάσεις των συναντήσεων.

Συμμετέχοντες – προφίλ:

 •  Επαγγελματίες ψυχικής υγείας με ή χωρίς εμπειρία σε περιβάλλον ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ)
 • Εκπαιδευτικοί
 • Φοιτητές / τριες ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων

Αξιολόγηση Σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα έντυπο αξιολόγησης στο τέλος του σεμιναρίου.

Ημερομηνίες: Σαββατοκύριακο, 1 & 2/2/2020
Τόπος: Κέντρο δια βίου μάθησης TASEIS, Αιόλου 72, Ομόνοια, 7ος όροφος
Διάρκεια: 15 ώρες ( 11 ώρες θεωρία – 4 ώρες Πρακτική Άσκηση)

Δηλώσεις συμμετοχής: έως 28/01/2020

Κόστος συμμετοχής

130,00 ευρώ εφάπαξ πληρωμή με την εγγραφή έως 28/1/2020

Ειδική τιμή 100,00 για : Εγγραφές έως 8/1/2020, φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές άνω των 3 ατόμων. Η έκπτωση παρέχεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για εγγραφές άνω των 10 ατόμων από το ίδιο πλαίσιο εργασίας, δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον έκπτωση, υλοποίηση του σεμιναρίου στο χώρο του φορέα / δομής και προσαρμογή του περιεχομένου σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού:760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας (BIGETHNGRAA. Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.

Παρακαλούμε όπως αναγράφετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΠΒ_2020».

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, έως και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου .

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν:

 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του 6 ή λιγότερες ημέρες πριν την υλοποίηση του σεμιναρίου
 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.
 • Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του.

Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές: Ηλεκτρονικά στο www.kpechios.gr, έως 28/1/2020

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,
Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00
Ηλ. Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα- Σάββατο 1/2/2020

9:30 - 10:00 - Προσέλευση

10:00 - 10:30 - Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες - Πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων

10:30 - 11:30 - Βασικές Αρχές Διάσωσης

11:30 - 12:15 - Κακώσεις / τραύματα / αιμορραγία και αντιμετώπιση τους

12:15 - 13:00 - Θλάσεις/ διαστρέμματα/κατάγματα/εξαρθρώσεις και αντιμετώπιση τους

13:00 - 13:30 - Διάλειμμα

13:30 - 14:00 - Λιποθυμικό επεισόδιο

14:00 - 15:00 - Καρδιαγγειακό επεισόδιο / Αναγνώριση συμπτωματολογίας και αντιμετώπιση

15:00 - 15:45 - Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση / χρήση εξωτερικού απινιδωτή

15:45 - 16:15 - Διάλειμμα

16:15 - 18:15 - Προσομοίωση συμβάντων - Μελέτες περιπτώσεων ( Πρακτική άσκηση & εφαρμογή των τεχνικών διάσωσης )

2η ημέρα- Κυριακή 2/2/2020

9:30 - 10:00 - Προσέλευση

10:00 - 10:30 - Πνιγμός από εισρόφηση ξένου σώματος

10:30 - 11:30 - Δηλητηρίαση

11:30 - 12:00 - Εγκαύματα

12:00 - 13:00 - Αλλεργίες

13:00 - 13:30 - Διάλειμμα

13:30 - 14:30 - Φυσικές καταστροφές και άλλα συμβάντα: σεισμός, πυρκαγιά, εκκένωση κτιρίων

14:30 - 15:15 - Επιληψία ( Μηχανισμός / Σημάδια αναγνώρισης / Επιβαρυντικοί παράγοντες

15:15 - 15:45 - Διάλειμμα

15:45 - 16:30 - Αντιμετώπιση συμβάντων επιληψίας / αποφυγή τραυματισμών

16:30 - 18:30 - Προσομοίωση συμβάντων - Μελέτες περιπτώσεων (Πρακτική άσκηση & εφαρμογή των τεχνικών διάσωσης )

18:30 - 18:45 - Κλείσιμο Σεμιναρίου - Απολογισμός Πρακτικής Άσκησης - Απονομή Βεβαιώσεων

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 01-02-2020 9:30 am
Ημ. Λήξης 02-02-2020 6:45 pm
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 130 €
Τόπος διεξαγωγής Κέντρο δια βίου μάθησης TASEIS

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Location Map

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.